Instalace fotovoltaické elektrárny sice vyžaduje počáteční investici, ale ta není tak vysoká, jak si mnozí myslí, a postupně se vrátí v podobě nižších účtů za elektřinu. Fotovoltaické panely nejsou jen zdrojem pro výrobu elektřiny, ale energii z nich lze využít i pro vytápění nebo ohřev vody.

Image
Ideální řešení na míru pro Vaše podnikání

Vyslechneme si vaše návrhy a cíl využití elektrické energie, prověříme veškeré vstupní údaje a poté pro vás navrhneme ideální systém fotovoltaické elektrárny. V případě vzniklých neočekávaných problémů vám navrhneme alternativní řešení.

Návrh systému dle Vašeho zaměření

V současnosti je na trhu několik systémů pro fotovoltaické elektrárny. Na výběr jsou systémy ON GRID, OFF GRID a HYBRIDNÍ SYSTÉM. Představíme vám výhody a nevýhody jednotlivých systémů a navrhneme vám, který typ by byl pro vás ten správný.

Finální projekt

Na konci vstupní fáze bude kompletní projekt a projektová dokumentace s ideálním řešením vaší fotovoltaické elektrárny vytvořené na míru pro vaše podnikání. Součástí projektové dokumentace bude i rozpočtový návrh a finální cena.

Energetická nezávislost podporuje růst firmy

Energie ze solárních panelů umožní vaší firmě a výrobě částečnou nebo úplnou energetickou soběstačnost. Investicí do vlastního fotovoltaického systému nebudete zcela závislí na dodávkách elektřiny ze sítě, protože budete využívat vlastní energii.

Instalace fotovoltaické elektrárny sice vyžaduje počáteční investici všech zainteresovaných, ale ta není tak vysoká, jak si mnozí myslí, a postupně se vrátí v podobě nižších účtů za elektřinu. Fotovoltaické panely nejsou jen zdrojem pro výrobu elektřiny, ale energii z nich lze je využít i pro vytápění nebo ohřev vody.


This image for Image Layouts addon


Vytvoření plánu montáže

Připravíme plán montáže. Určíme pořadí úkonů, které je potřeba splnit. Některé úkony musí být provedeny postupně, jiné se mohou překrývat nebo být provedeny současně. Každému úkonu přiřadíme dobu trvání. Před samotnou montáží zařídíme souhlas s připojením vaší elektrárny na síť.

Řízení zakázky

Pro každou realizaci je dopředu určen projektový manažer, který efektivně řídí zdroje přidělené k projektu, včetně členů montážního týmu, pracovníků dodavatelů a subdodavatelů.

Řízení nákladů

Metoda projektování a výstavby při realizaci velkých investičních projektů se stále častěji využívá ke zkrácení dodacích lhůt a optimalizaci investičních nákladů i nákladů na provoz a údržbu.


Řízení bezpečnosti

Naše energetická organizace je hluboce zavázána k ochraně zdraví a bezpečnosti zaměstnanců v terénu a k ochraně životního prostředí. Odborné znalosti společnosti SOLAR DESIGN v oblasti stavebnictví jsou patrné.


Kvalita na prvním místě

Společnost SOLAR DESIGN má své zásady pro dodržení kvality. Budujeme partnerství se špičkovými výrobci, takže můžeme zajistit velké množství solárních panelů za dobrou cenu. Pečlivě si vybíráme, s kým spolupracujeme, a proto nabízíme pouze solární panely od výrobců TIER 1 a certifikované komponenty.

Subvencija
Cenová kalkulace

Na základě vašich požadavků připravíme finální projekt s cenovou kalkulací vaší fotovoltaické elektrárny pro Váš bytový dům. My ve společnosti SOLAR DESIGN si uvědomujeme, v jaké výši se pohybují investice vkládané do fotovoltaiky, proto vám pomůžeme s vyřízením dotace určené pro firmy.

Podání dotace 

Naše společnost SOLAR DESIGN vám nabízí službu vyřízení dotací za vás. Pomůžeme vám s vyplněním a podáním dotačních žádostí Zelená úsporám. O celý proces se staráme tak, aby na konci byl vždy spokojený zákazník.

Komu jsou určeny dotace?

Dotace Nová zelená úsporám jsou určeny pro:

  • menší i větší firmy
  • továrny
  • provozovny
  • veřejné budovy
  • družstva a jiné

Na dotacích můžete ušetřit až 50 % z celkových nákladů. Dotační částka se automaticky může navýšit ještě o dalších 10 % v případě kombinování investic.

Fotovoltaika je šetrným řešením k životnímu prostředí, protože kromě toho, že sluneční světlo je obnovitelný a nevyčerpatelný zdroj energie, solární panely nepotřebují žádné palivo, které by znečišťovalo ovzduší nebo jinak zatěžovalo přírodu.
Strankam prijazno
SOLAR DESIGN pro Fotovoltaiku

Zvolili jsme CLIENTS FRIENDLY přístup, abychom se stali vaším spolehlivým a důvěryhodným partnerem. Naše nabídka začíná komplexní spolupráci od připravení návrhu přes administrativu, zajištění dotace, přes montáž k monitoringu, údržbě a servisu.

Osobní a profesionální přístup

Nedržíme se politiky jednoho pravého produktu nebo jednoho dodavatele. Dokážeme vám nabídnout širokou škálu různých typů produktů a systémů. To v praxi znamená, že vám nemusíme předkládat to jediné možné řešení. V SOLAR DESIGN víme, že řešení je individuální záležitost s různými produkty.

Jsme objektivní

Náš objektivní přístup je možný díky tomu, že nejsme závislí pouze na jednom produktu nebo jednom dodavateli. Máme široké portfolio produktů a to, co vám navrhneme zaleží na vašem přání, požadavcích a vašich představách.

Příbuzné projekty