Agrovoltaika je stále ještě "pole neorané" v oblasti solární energetiky. Cílem instalace fotovoltaických modulů nad plodiny je zvýšit odolnost vůči klimatickým změnám a umožnit udržitelnou produkci potravin a energie na jednom jediném pozemku. Agrovoltaika se postupně stává součástí moderního hospodářství.

Image

Agrovoltaika a plodiny

Agrovoltaika v Česku je ještě v začátcích, tak u našich západních sousedů se již osvědčila na vinicemi, sady a chmelnicemi. Regulace osvitu a stínění přispívá k ochraně plodin před spalujícím sluncem a zároveň snižuje odpar půdy, která tak lépe v sobě ochrání živiny potřebné pro ideální růst plodin. Manipulace hospodářských strojů pod panely je dobře přístupná a bezproblémová.


Co nabízí agrovoltaika

Dobře navržená agrovoltaika znamená ideální kombinaci ochrany plodin, pastvin, nebo dobytka a  energetickou nezávislost. Druhotné využití půdy pro agrovoltaiku pěstiteli nebo chovateli nabízí výrazné pokrytí svého provozu vlastně vyrobenou energií co ve finále přinese ustálení spotřeby energii a v kombinaci s bateriovými úložišti i bez jakýkoliv výkyvů. Pokrytí denního a nočního provozu se tak stane bezproblémové a majiteli agrovoltaiky přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti.

Agroviltaika a chov dobytka

Stejně tak jak jednoduše pod agrovoltaikou můžou růst keře nebo menší stromky tak se pod ní daří i hospodářským zvířatům. Agrovoltaika zpřístupňuje dobytku celé plochy pastvin a nabízí jim ochranu před přímím sluncem ale také i deštěm. Pastviny pod agrovoltaikou netrpí na sucho, a proto je pastva bohatá a šťavnatá. Dají se pod panely vystavět včelí úly, které nejsou omezeny jen na určitou výšku a podpořit tak opilování plodin.

Studie a design neboli agroviltaika na míru

V projektu agrovoltaiky zohledňujeme všechny aspekty vašeho hospodaření s půdou. Projekt bude navržen s ohledem na pěstováni nebo chov s potřebou pohybu lidí a potřebných strojů tak abychom vytvořili FVE s požadovanou výkonností.

V minulosti se instalace na zemědělské půdě prováděla způsobem, který nebyl nakloněn hospodářské činnost. V posledním desetiletí však praxe v instalacích agrovoltaiky značně poskočila, a proto se dnes dá vybrat nejvhodnější a nejúčinnější varianta přizpůsobená pro dosažení maximální efektivity a zisků v obou odvětvích.

This image for Image Layouts addon
Vyvýšené fotovoltaické panely

Fotovoltaické panely jsou instalovány výš od země než obvykle pomocí speciálních konstrukcí. Díky tomu je vzdálenost od země zpravidla od 2,5 m do 5 m v závislosti na cílech a potřebách projektu. Díky tomu je možná výsadba vyšších plodiny např. ovocné stromy nebo. Prostorem ponechaným mezi fotovoltaickými panely může světlo pronikat k plodinám, to umožňuje jejich správný vývoj. Výšku panelů lze upravovat podle potřeb projektu. Prostor pod nimi umožňuje jednoduchý průjezd sklizňových strojů, pohodlný pohyb osob, hospodářských zvířat atd.

Pozemní montáž

Instalace pozemních fotovoltaických panelů je nejběžnější variantou agrovoltaiky pro velké projekty (nad 5 MW). Tento typ agrovoltaiky vede ke zvýšení počtu zvířat díky snadnému přístupu ke stínu a kvalitní pastvě (mezi solárními panely a pod nimi lze vysadit trvalou vegetaci pastviny jako kvalitní potravu pro zvířata). Dají se zde umístnit včelí úly pro vytvoření včelí farmy nebo vysít různé druhy květin. Oblast pod panely se dá také pojmout jak malá rezervace pro ohrožené druhy hmyzu a rostlinstva. Variant pro efektivní využití je nespočet.

Solární skleníky

Systém spočívá v instalaci fotovoltaických panelů na střechu skleníku, což vede k výrobě obnovitelné energie, která může být využita pro spotřebu a potřeby skleníku (osvětlení, zavlažovací systém atd.), dodávána do sítě, uskladněná v bateriích. Takáto instalace agrovoltaiky představuje pro pěstitele udržitelný způsob bez snížení produkce.


Respektujeme ekosystém

Integrace agrovoltaiky přispívá k udržitelnému rozvoji, ochraně a zlepšení biologické rozmanitosti v krajině. Instalace panelů nad hospodářskou půdou snížuje odpařování a přispívá k zvýšení vlhkosti půdy, což vede k zvýšení produkce plodin. Bonusem je možnost umístění hmyzích hotelů pro lepší opelování plodin z důvodu nepoužívaní herbicidů.


Kvalita na prvním místě

My v SOLAR DESIGN dodržujeme zásady I.K.E.U.,  které jsou pro nás prioritou. Budujeme partnerství se špičkovými výrobci a klientovi tak můžeme nabídnout nejenom kvalitní produkty ale i novinky z tohoto odvětví. Pečlivě si vybíráme, s kým spolupracujeme, a proto nabízíme pouze solární panely od výrobců TIER 1 a certifikované komponenty.

Integrace agrovoltaiky přispívá k udržitelnému rozvoji, ochraně a zlepšení biologické rozmanitosti v krajině. Instalace panelů nad hospodářskou půdou snížuje odpařování a přispívá k zvýšení vlhkosti půdy, což vede k zvýšení produkce plodin. Bonusem je možnost umístění hmyzích hotelů pro lepší opelování plodin z důvodu nepoužívaní herbicidů.

Subvencija
Kompletní dodávka na klíč

Po vytvoření projektu a k němu příslušné dokumentaci, která bude obsahovat jak jednotlivé povolení, tak i plán instalace se přistoupí k realizaci Vaší fotovoltaické elektrárny. Díky profesionálnímu přístupu a polityky rozmanitosti produktů a dodavatelů Vám dokážeme nabídnout široké portfolio produktů ve vysoké kvalitě a nejvýhodnější ceně na trhu. Námi navržené systémy budou v souladu s Vašimi potřebami a představami o fungování a využití FVE.

Montáž FVE proběhne v předem určený termín po dodání všech komponent FVE a bude zakončena v maximálním nejrychlejším čase. Při vzniku nepředvídatelných okolností se postaráme o rychlé řešení a nápravu.

Instalace Agrovoltaiky : 
Solární skleníky

Systém spočívá v instalaci fotovoltaických panelů na střechu skleníku. Vyrobené energie může být okamžitě využita pro spotřebu a potřeby skleníku (osvětlení, zavlažování, odvětrávání).  Dále se dá energie uskladnit do baterií a čerpat ji později anebo se dají přebytky pouštět do sítě. Tato instalace představuje pro pěstitele udržitelný způsob hospodaření  bez snížení produkce.

 
Pozemní montáž

Instalace pozemních fotovoltaických panelů je nejběžnější variantou agrovoltaiky pro velké projekty (nad 5 MW). Tento typ agrovoltaiky vede ke zvýšení počtu zvířat díky snadnému přístupu ke stínu a kvalitní pastvě (mezi solárními panely a pod nimi lze vysadit trvalou vegetaci pastviny jako kvalitní potravu pro zvířata). Dají se zde umístnit včelí úly pro vytvoření včelí farmy nebo vysít různé druhy květin. Oblast pod panely se dá také pojmout jak malá rezervace pro ohrožené druhy hmyzu a rostlinstva. Variant pro efektivní využití je nespočet.


Vyvýšené fotovoltaické panely

Fotovoltaické panely jsou instalovány výš od země než obvykle pomocí speciálních konstrukcí. Díky tomu je vzdálenost od země zpravidla od 2,5 m do 5 m v závislosti na cílech a potřebách projektu. Díky tomu je možná výsadba vyšších plodiny např. ovocné stromy nebo. Prostorem ponechaným mezi fotovoltaickými panely může světlo pronikat k plodinám, to umožňuje jejich správný vývoj. Výšku panelů lze upravovat podle potřeb projektu. Prostor pod nimi umožňuje jednoduchý průjezd sklizňových strojů, pohodlný pohyb osob, hospodářských zvířat atd.

Fotovoltaika je ideální řešení energetické nezávislosti všech firem. Je to poměrně rychlý spůsob jak ušetřit na výdajích za energie, stát se moderní firmou odpovídající trendům 21. století anebo se připojit k průmyslu 4.0. Fotovoltaika je skrátka nový energetický kurz bez kompromisů.

Strankam prijazno
SOLAR DESIGN pro Fotovoltaiku

Zvolili jsme CLIENTS FRIENDLY přístup, abychom se stali vaším spolehlivým a důvěryhodným partnerem. Naše nabídka začíná komplexní spolupráci od připravení návrhu přes administrativu, zajištění dotace, přes montáž k monitoringu, údržbě a servisu.

Osobní a profesionální přístup

Nedržíme se politiky jednoho pravého produktu nebo jednoho dodavatele. Dokážeme vám nabídnout širokou škálu různých typů produktů a systémů. To v praxi znamená, že vám nemusíme předkládat to jediné možné řešení. V SOLAR DESIGN víme, že řešení je individuální záležitost s různými produkty.

Jsme objektivní

Náš objektivní přístup je možný díky tomu, že nejsme závislí pouze na jednom produktu nebo jednom dodavateli. Máme široké portfolio produktů a to, co vám navrhneme zaleží na vašem přání, požadavcích a vašich představách.

Příbuzné projekty