/ Udržitelnost

Inovativní energetická řešení a udržitelnost

Společnost SOLAR DESIGN se specializuje na navrhování všech velkostí fotovoltaických elektráren a projektů skladování energie, ať už za účelem dodávek energie do sítě nebo pro pokrytí poptávky malých i velkých uživatelů energie.

Jsme hrdí na to, že můžeme přinášet inovativní energetická řešení, efektivně je využívat v každodenním životě a zároveň vytvářet prostředí s čistou přírodou a nulovou uhlíkovou stopou.

IKEU

Inovace, Kvalita, Efektivita a Udržitelnost

Jsme zapálení pro obnovitelné zdroje energie a cítíme respekt pro životní prostředí. V rámci svého zájmu o udržitelnost a společenskou odpovědnost podnikáme kroky tak, abychom uspokojili dnešní potřeby klientů i všech zainteresovaných stran a zároveň chránili a posilovali lidské i přírodní zdroje, které budou potřebou zítřka.

Otázky životního prostředí a snižování uhlíku mají významný dopad na široké podnikatelské prostředí prostřednictvím různých ekologických výzev, které cílí na veřejný i soukromý sektor.

"Projektování fotovoltaických elektráren pro nás znamená, že budeme aktivně rozvíjet a podporovat inovativní postupy v oblasti obnovitelných zdrojů a zároveň respektovat ekologické postoje, které vedou k naším zásadám IKEU."

Mgr.Tomáš Minařík, CEO
2021-2030
EEA-Eionet
Strategy
Na způsobu, jakým realizujeme projekty pro naše zákazníky, záleží stejně jako na tom, co dodáváme. Sledujeme aktuální vývoj trendů a pravidel na domácím trhu ale také i ve světovém dění.

PDF ke stažení

Naše poslání

SOLAR DESIGN je společnost zaměřená na solární energetiku, moderní a inovativní technologie v obnovitelných zdrojích energie a investice do tohoto odvětví. Uvědomujeme si význam inovativních řešení v energetice a jejich začlenění do každodenního života jednotlivců, podniků a místních komunit. To vše s důrazem na soběstačnost, nezávislost a decentralizaci energetického sektoru jako klíč ke stabilitě.
Snažíme se našim partnerům v tomto nově vznikajícím modelu decentralizované výroby elektřiny a peer-to-peer obchodování poskytnout vhodné prostředí a technologické zázemí pro jejich existenci a fungování.

Našich 10 hodnot

Každý krok procesu od navrhování fotovoltaické elektrárny až po spuštění do provozu je stejně důležitý a ovlivňuje jednotlivé činnosti různým způsobem v různých fázích projektu. Všechny postupy a kroky jsou tvořeny zásadami, které byli povýšeny na úroveň hodnot SOLAR DESIGN.
Po důkladném přezkoumání stávajících postupů a procesů jsme identifikovali deset bodů, které jsou hlavními "hodnotami", jež vedou k úspěchu z hlediska kvality jejich provádění. Těchto deset hodnot je následujících:
01
Přístup k práci
02
Ochrana prostředí
03
Práce v terénu
04
Operační prostor
05
Dopad a rizika
06
Řízení změn
07
Řízení projektu
08
Energetická výtěžnost
09
Výše investice
10
Vybavení elektrárny