MODERNÍ ENERGETIKA FIREM

INSTALACE PRŮMYSLOVÉ FOTOVOLTAIKY NA KLÍČ

VÝBĚR CHYTRÉHO A UDRŽITELNÉHO ZDROJE ENERGIE

BUDOUCNOST JE V OBNOVITELNÝCH ZDROJÍCH

 • 01
  MODERNÍ ENERGETIKA FIREM
 • 02
  INSTALACE PRŮMYSLOVÉ FOTOVOLTAIKY NA KLÍČ
 • 03
  VÝBĚR CHYTRÉHO A UDRŽITELNÉHO ZDROJE ENERGIE
 • 04
  BUDOUCNOST JE V OBNOVITELNÝCH ZDROJÍCH

/ Jedinečný přístup

Náš přístup k řízení výstavby FVE je jedinečný, opíráme se o 3 pilíře

01

Projekt na míru

Ve společnost SOLAR DESIGN víme, že počáteční fáze jsou rozhodujícími faktory pro úspěch jakéhokoli typu projektu. Dbáme na to, aby všechny vstupní informace byly pečlivě prověřeny a zapsány.

02

Přesný inženýring

Soustředíme se na dosažení maximálního výnosu energie z vaší fotovoltaické elektrárny. Inženýrský a montážní tým společnosti SOLAR DESIGN je vždy připraven na tuto výzvu.

03

Vše do detailu

Po předání plánů společnosti SOLAR DESIGN jsou provedeny důkladné výpočty a měření, které tvoří základ úspěšného projektu. Při projekci fotovoltaické elektrárny se řeší každý detail, aby vznikla co nejpřesnější dokumentace a montážní výkresy.

Image

/ INSTALACE

Fotovoltaika

VÝROBNÍ HALY

VÝROBNÍ HALY

ADMINISTRATIVA

ADMINISTRATIVA

SKLADOVACÍ HALY

SKLADOVACÍ HALY

SPORTOVNÍ AREÁLY

SPORTOVNÍ AREÁLY

VEŘEJNÉ STAVBY

VEŘEJNÉ STAVBY

OSTATNÍ

OSTATNÍ

/ Služby

Poskytované služby

Jedinečné projekty vždy vyžadují inteligentní přístup a intenzivní spolupráci lidí, kteří dobře chápou, že očekávání klientů je stejně vysoké jako jejich investice.

Na základě naší letité zkušenosti z reálného světa stavebnictví víme, že kvalitní projekty vyžadují TÝM, který chápe, že vzájemná důvěra a integrita jsou pro realizaci rozsáhlých projektů zásadní.

Řízení projektu

04Projektování FVE na míru

Nabízíme klientům kompletní řešení, které jim umožní realizovat jejich projekty včas a v rámci rozpočtu. Naši projektoví manažeři nabízejí nejen odborné znalosti v oboru fotovoltaiky, ale i zkušenosti s projekty na vysoké úrovni. Navíc díky našim bohatým zkušenostem ze stavebnictví nabízíme klientům jedinečnou znalost toho, co se může na projektu pokazit. Identifikujeme potenciální problémová místa na projektu dříve, než se mohou rozvinout v problémy, a doporučujeme způsoby, jak dodržet harmonogram.

Pro určení ideální velikosti fotovoltaické elektrárny pro vaše potřeby je zapotřebí znát několik důležitých vstupních údajů jako jsou:

 • měsíční spotřeba elektrické energie
 • pro jaké účely má být energie z fotovoltaické elektrárny využívána
 • zohlednění plánované změny například nákup elektromobilu nebo jiného stroje, který spotřebuje více elektřiny

Kontakt
Fotovoltaická elektrárna na klíč

05Fotovoltaická elektrárna na klíč

Realizovat projekty včas a v rámci rozpočtu. Naši projektoví manažeři nabízejí nejen odborné znalosti v daném odvětví trhu, ale i bohaté zkušenosti s projekty na vysoké úrovni. Navíc díky našim kořenům jako firmy zabývající se projekcí ve stavebnictví nabízíme klientům jedinečnou znalost toho, co se může na projektu pokazit. Identifikujeme potenciální problémová místa na projektu dříve, než se mohou rozvinout v problémy, a doporučíme způsoby, jak dodržet harmonogram.

Kontakt
Přesné výpočty

06Realizace FVE dle projektu

Samotná montáž fotovoltaické elektrárny se zahájí v přesně domluvený termím. Realizace probíhá dle projektové dokumentace a nad celým procesem montáže dohlíží zkušený technik, který má znalosti, jak z elektroinženýrství, tak i ze stavebnictví. V průběhu montáže je klient obeznámen s probíhajícím stavem, aby bylo možné případné změny řešit okamžitě. Celý proces montáže je završen revizí a předávacím protokolem s náležitou dokumentací pro zpuštění FVE.
Kontakt
Poradenství v oblasti fotovoltaické elektrárny

07Poradenství v oblasti fotovoltaické elektrárny

Nabízíme naším klientům služby, které jsou z velké části založeny na odborných znalostech z terénu. Velké projekty v oblasti solární energie (obvykle určené k dodávkám elektřiny energetickým společnostem nebo domácnostem) stojí statisíce až miliony a jejich ekonomická rentabilita musí být pečlivě stanovena spolu s rizikovými faktory vyplývajícími z proměnlivosti fotovoltaických trendů a dalších faktorů. Proces navrhování a finanční projekce takových projektů se proto musí opírat o kvalitní údaje a nové trendy v solární energetice.

Kontakt
Dotace

08Dotace

Pomůžeme vám vyřídit žádost o dotaci. Vyřídíme veškerou dokumentaci a provedeme vás celým dotačním procesem, kterého výsledkem bude úspěšné vyřízení žádosti. Dotační program Nová zelená úsporám spravuje Státní fond životního prostředí, který podporuje a cílí na snižování spotřeby energie domácností, obytných budov, firem. Podporuje efektivní využívání energie z obnovitelných zdrojů. Hlavním cílem je zlepšení životního prostředí a snížení produkce emisí, především CO2.

Poskytované dotace tak výrazně zvýhodňují financování výstavby fotovoltaické elektrárny a mohou urychlit návratnost investice až o 7 let. Bez dotací je ekonomická rentabilita pro mnoho domácností i menších firem obtížně dosažitelná vzhledem k rostoucím cenám komponent a dlouhodobě rostoucím cenám elektřiny.

"Máme na obloze takový šikovný fúzní reaktor, kterému se říká Slunce, nemusíte nic dělat, prostě funguje. Objevuje se každý den." - Elon Musk

"Jsme jako nájemci, kteří kácejí plot kolem svého domu kvůli palivu, zatímco bychom měli využívat nevyčerpatelné zdroje energie přírody - slunce, vítr a příliv. ... Vsadil bych na slunce a sluneční energii. To je zdroj energie! Doufám, že nebudeme muset čekat, až dojde ropa a uhlí, než se tím začneme zabývat." - Thomas Edison

"Solární energie je posledním zdrojem energie, který ještě nikdo nevlastní - slunce zatím nikdo nezdaňuje." - Bonnie Rait

Kontakt

/ Šetříme přírodu

Česko můžeme napájet čistou solární energií

/ Kontaktujte nás

"Zelená je nová černá."
Začněte se zelenou čistou energií ještě dnes.