Instalace FVE
Krok za krokem

Fotovoltaické elektrárny (FVE) mohou mít mnoho variant. Jsou obvykle navrhovány na základě projektu, který definuje, jakým způsobem bude probíhat výroba energie, zohledňuje specifické podmínky prostředí, dobu osvitu, kvalitu komponent či specifikace montáže a několik dalších položek. Ve společnosti SOLAR DESIGN jsme pro vás připravili přehled postupu spolupráce, abychom vás provedli celím procesem od začátku do konce.

01

Projektování FVE na míru

 • Při první schůzce si vyslechneme vaše představy a požadavky. počátečním krokem při navrhování solárního fotovoltaického systému je zjištění celkové spotřeby energie a výkonu všech odběrů, které je třeba zásobovat solárním fotovoltaickým systémem, a to následujícím způsobem:
 • Předložení vstupních údajů
 • Čeho má být dosaženo (velikosti, výkonu)
 • Umístění na místě, které je třeba vzít v úvahu, jako je zastínění převislými stromy nebo blízkými budovami
 • Střešními konstrukce atd.

02

Výstavba FVE na klíč

 • Po vstupní schůzce se vypracuje cenová nabídka fotovoltaické elektrárny dle konkrétního zadání. Po schválení cenové nabídky a podpisu smluv o dílo se objedná materiál a dodá na místo stavby. Po upřesnění termínů začne samotná realizace FVE dle technické dokumentace, ze které bude jasné:
 • Výkon systému
 • Specifikace panelů
 • Specifikace měniče
 • Možnost bateriového úložiště
 • Řešení montáže
 • Finální cena

03

Realizace FVE dle projektu

 • Realizace FVE je nejdůležitější část projektu, proto dbáme na preciznost a dodržování termínů. Provedeme kontrolu naším technikem. V případě nepředpokládaných obtíží jsme schopni flexibilně jednat v co nejkratším čase. Při realizaci je naší prioritou:
 • Rychlá, ale kvalitně odvedená práce
 • Expresní dodávka komponent
 • Dodržování technické dokumentace
 • Dbáme na správné schéma zapojení
 • Kapacita baterii
 • Převzetí díla v dohodnutém termínu

/ 4 kroky

Od návrhu po realizaci

V praxi to funguje následovně. Po již zmiňované první schůzce, ze které se dozvíme všechny konkrétní požadavky a vstupní i výstupní údaje o spotřebě energií Vás k užívaní Vaší fotovoltaiky dělí pouhé 4 kroky.

Zpracování projektové dokumentace FVE

V okamžiku, kdy se vytvoří odborná studie FVE a po schválení nákladů vypracujeme kompletní projektovou dokumentaci potřebnou k stavebnímu povolení FVE. Následně začne proces schvalování potřebných povolení. Po nabití právní moci všech povolení můžeme pokračovat krokem 2.

Krok 1

Krok 2

Montáž FVE

Po objednání a dodání všech komponent fotovoltaické elektrárny montážní tým SOLAR DESIGN v domluvený termín namontuje vaši elektrárnu od panelu až po rozvaděč RFVE popřípadě dispečerské řízení.

Připojení k síti a schválení FVE revizním technikem

Následným krokem je spuštění provozu fotovoltaické elektrárny. Po montáži bude přizván revizní technik, který před spuštěním provede revizi fotovoltaické elektrárny a vydá revizní správu potřebnou pro uvedení do provozu.

Krok 3

Krok 4

Užíváni si
čisté energie: údržba, monitoring, servis

Získáte neomezený zdroj energie bez následného zdražování, a protože energie je čerpána z obnovitelného zdroje nevytváříte ani žádné emise. Přispíváte tak ke zvýšení kvality vašeho bydlení a blízkého okolí. Pro správnou funkci FVE je nezbytné provádět pravidelnou údržbu a monitoring.

/ Proč mít fotovoltaickou elektrárnu

Výhody fotovoltaické elektrárny

Programy podporující fotovoltaiku pro průmysl je zaměřený na snižování spotřeby energie, ekologicky šetrnými způsoby. Jen za rok 2022 bylo podpořeno přes 47 tisíc malých a velkých
fotovoltaik v objemu 14 miliard korun. V praxi to znamená zavádění nových trendů v oblasti energetiky, skladování a využití energie, podpora fotovoltaických systémů.
/ 100% obnovitelná energie

Promyšlené použití moderních technologií v solární energetice uživateli přináší kromě finančních úspor také zisk ze 100% výroby energie z obnovitelného zdroje a bez emisí.

/Modernizace průmyslu
Nové poznatky, jak zefektivnit výrobu a zavádění nových technologií představuje pro průmysl velkou výzvu. Zvýšení produkce a efektivity vede i k zvýšení energetické zátěže. Vlastní fotovoltaika podporuje modernizaci průmyslu, protože dokáže pokrýt veškeré požadavky kladené na spotřebu energií a v kombinaci s BESS tak přispívá k maximální efektivitě produkce.
/Konkurence schopnost

S vlastní fotovoltaikou si můžete být jistí, že váš provoz nebude zasažen výpadkem energii jako v případě konvenčního distributora. Nepřetržitá výroba vlastní čisté energie a její okamžitá a cílená spotřeba šetří firmám peníze a čas.

/Dokonalý přehled o FVE
 • na míru navržený fotovoltaický systém
 • přehled o vyrobené energii z FVE
 • přehled o spotřebě 
 • monitoring kapacity BESS
/S fotovoltaikou ušetřím:
Úplně nejjednodušší způsob využití sluneční energie v domácnosti představuje využití elektrické energie domácími spotřebiči anebo ohřev vody, kdy fotovoltaické panely, resp. přetvořená elektřina pak ohřívá vodu v bojleru. Program NZÚ vám nabízí dotační příspěvek na pořízení celé technologie pro fotovoltaiku, díky kterému se vám výrazně sníží investice do fotovoltaického systému.
/ Dotace na fotovoltaiku pro podnikatele:
Pro podnikatele je připraven program NZÚ, který podporuje výstavbu fotovoltaických elektráren na komerčních budovách nebo podpora CARPORT (přístřešků pro auta, stavební techniku, skladování materiálu atd.) s instalovaným výkonem od 1 kWp do 1 MWp.
/Dotace i na skladování energie:
Dotační podpora je určena i na uskladnění elektřiny v případě, že s bateriovým úložištěm se předem počítá a je součástí investice do nové fotovoltaické elektrárny a na optimalizaci využití vyrobené elektřiny. O dotace může žádat fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k podnikání, a které země EU přidělily identifikační nebo obdobné číslo.
/Výše dotace:
Víše dotace z celkové ceny nákladů na fotovoltaickou elektrárnu je až 35 % , pro bateriový systém až 50 % (v případě Prahy 45 %) a to pro všechny firmy bez ohledu na jejich velikost.
/Program NZÚ podporuje:
 • Pořízení fotovoltaické elektrárny
 • Nákup solárních baterií pro uskladnění energie
 • Rekonstrukce a výstavba
 • Výměna neekologických zdrojů tepla a jejich nahrazení např. tepelnými čerpadly ideálně v kombinaci s vlastní výrobou energie z fotovoltaických systémů
 • Nákup a instalace nabíjecích stanic pro automobily
 • Nákup objektů s velmi nízkou spotřebou energie
 • Jiné
Podrobný výpis naleznete na www.novazelenausporam.cz.
/Financování 2021+:
V období 2021-2030 se očekává financování z Fondu pro obnovu a zvýšení odolnosti (RRF) Národního plánu hospodářské obnovy (v celkové výši 19 miliard Kč) a také z podílu z prodeje emisních povolenek.
# Máte ještě otázky k dotacím NZÚ? Kontaktujte nás a my v SOLAR DESIGN vám odpovíme a pomůžeme s vyřízením dotace!