Společnost SOLAR DESIGN navrhuje a realizuje fotovoltaické elektrárny ve všech velikostech, a to jak elektrárny připojené k síti, tak i projekty mimo síť. Námi navržené solární parky nabízejí vysoce předvídatelné výnosy z elektřiny, přičemž zaměření na regiony s vysokým slunečním zářením a regionální diferenciace našich solárních parků jsou obzvláště výhodné.
Image
Ekonomická výhodnost

Solární energetika poskytuje developerům zajímavou investiční oblast, která je dobře charakterizována, s vhodnou infrastrukturou a přístupem k občanské vybavenosti a v neposlední řade zaručuje stabilní zisk. Solární parky se liší od solárních elektráren instalovaných na budovách svou velikostí a výtěžností.
Velikost solárních elektráren dostupných v rámci solárních parků pro veřejné služby se pohybuje od 10 MW do více než 200 MW. Statistiky ukazují, že každá instalace o výkonu 5 MW může napájet až 1515 domácností.

Řešení na míru investora

SOLAR DESIGN navrhuje a realizuje fotovoltaické elektrárny ve všech velikostech, a to jak elektrárny připojené k síti, tak i projekty mimo síť. Při navrhování našich služeb jsme flexibilní, protože naše projekty a naši zákazníci jsou různorodí. Společně s vámi dokážeme najít řešení na míru pro každou situaci.

 • Striktně dodržujeme smluvní termíny realizace
 • Nabízíme konzistentní služby online i na místě
 • Garantujeme mimořádně vysoké výnosy
 • Pracujeme vždy podle nejnovějších technologických standardů
 • Společně s vámi dokážeme najít řešení na míru pro každou situaci

Solární farmy zabírají velkou plochu, a proto se běžně budují ve venkovských oblastech. Pro získání souhlasu s výstavbou solárních farem je zapotřebí důkladné plánovací řízení. Plánování zahrnuje posouzení vhodnosti místa, příslušných cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a případného dopadu na lokalitu.

Společnost SOLAR DESIGN navrhuje a realizuje fotovoltaické elektrárny ve všech velikostech, a to jak elektrárny připojené k síti, tak i projekty mimo síť. Námi navržené solární parky nabízejí vysoce předvídatelné výnosy z elektřiny, přičemž zaměření na regiony s vysokým slunečním zářením a regionální diferenciace našich solárních parků jsou obzvláště výhodné.
This image for Image Layouts addon
SOLAR DESIGN jeden partner pro všechny služby

Známe každý krok při realizaci solárních projektů. Od počátečního konceptu k funkční fotovoltaické elektrárně je to dlouhá cesta. Naši odborníci vám pomohou dohlížet na váš projekt po celou dobu jeho vývoje. Od A do Z.

Inženýrská činnost a výstavba

Klíčovou součástí naší strategie řízení zakázek je jasné rozdělení a obezřetné řízení rizik. Při realizaci projektu se zabýváme plánováním technických detailů a pořizujeme systémové komponenty, od modulů, montážních konstrukcí až po střídače.
Jakmile jsou všechny komponenty na místě, náš zkušený tým elektrárnu postaví, uvede do provozu a připojí k síti. To zahrnuje komplexní řízení kvality i rozsáhlou dokumentaci na staveništi pro každý krok, aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz.

Přehled našich služeb při realizaci projektů
 • Výstavba na klíč
 • Včasné uvedení do provozu
 • Řízení peněžních toků
 • Řízení smluv
 • Komplexní řízení kvality
 • Plánování technických detailů
 • Zadávání veřejných zakázek a logistika
 • Komplexní dokumentace
 • Řízení rizik
 • Záruky
 • Bankovní způsobilost
Bezpečnost při práci

Naše společnost SOLAR DESIGN je pevně odhodlána chránit zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců v terénu a chránit životní prostředí. Odborné znalosti společnosti SOLAR DESIGN v oblasti stavebnictví jsou patrné přímo na místě.

Naším cílem je poskytovat vysoce kvalitní služby za férovou cenu. Kombinací tvrdé práce, technického know-how, profesionality a transparentnosti se snažíme hledět dál než jen na okamžité požadavky na provoz a údržbu solárních parků, abychom pochopili a zmírnili dlouhodobé problémy, které by mohly ovlivnit jejich výkonnost a hodnotu.
Subvencija
Technická správa a provoz

Pomocí nepřetržitého a podrobného monitorování jsou všechna data o zařízení shromažďována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a vyhodnocována našimi specialisty. Výkonnost zařízení je průběžně monitorována, aby bylo možné identifikovat případné závady nebo zhoršení stavu dříve, než se stanou problémem. Současně pravidelně informujeme naše klienty o technické dostupnosti a výkonnosti jejich zařízení a o všech provedených údržbových pracích nebo odstraňování zásahů.

Údržba

Naši vyškolení a zkušení techničtí odborníci provádějí pravidelné kontroly a plánovanou údržbu podle pokynů výrobce, aby udržovali zařízení a jeho komponenty v bezporuchovém provozu a zajistili vysokou dostupnost.

Vaše investice budou v bezpečných rukou

V oblasti provozu a údržby jsme se specializovali na technickou správu rozsáhlých systémů. Zkušení odborníci na fotovoltaiku zajišťují dlouhodobé zachování hodnoty vašeho fotovoltaického systému.

Kromě klasických služeb provozu a údržby pro fotovoltaické elektrárny nabízíme technické služby s individuálním inženýrským řešením, které zajišťují ochranu výnosů a minimalizaci rizik solárního parku.

Solární park je jedním z nejekologičtějších a nákladově nejefektivnějších způsobů výroby elektřiny. SOLAR DESIGN se specializuje na výstavbu pozemních solárních fotovoltaických, ať už za účelem dodávek energie do sítě, nebo pro pokrytí poptávky velkých uživatelů energie.
Strankam prijazno
Identifikace a průzkum

Pro naše klienty vyhledáváme vhodnou zemědělskou půdu nebo půdu s nízkou bonitou pro naše projekty solárních parků, zpracováváme studie proveditelnosti a kontaktujeme vlastníky pozemků.

Vhodná půda

Půda využitá pro výstavbu solárních parků není již určena pro polnohospodářství nicméně poskytuje lepší životní prostředí pro volně žijící živočichy a rostliny. Pozemky kolem solárních panelů jsou zpravidla zatravněné plochy, které lze udržovat pomocí živých plotů. Alternativně je možné také spásání zvířaty mezi řadami instalovaných panelů a v půdě pod panely.

Nezanechávat stopy

Když je čas vyřadit solární parky z provozu, uplatňujeme zásadu "nezanechávat stopy". Místo může být buď vráceno na zemědělskou půdu s nízkou bonitou, nebo může být i nadále rozmanitým domovem pro volně žijící živočichy. Půda ponechaná přírodě může mít časem vyšší hodnotu, protože půda mohla odpočívat a obnovovat se.

Ekologie a solární park

Prostřednictvím ekologických iniciativ, jako je výsev divokých květin a budování hmyzích hotelů v blízkosti panelů, se solární parky mohou stát útočištěm pro přírodu. Ve skutečnosti se dá dosáhnout v solárních parcích biologické rozmanitosti. Jsme hrdí na to, že se můžeme podílet na ekologických ambicích a zároveň přinášet hodnotu investorům, se kterými spolupracujeme.

Příbuzné projekty