V SOLAR DESIGN navrhujeme a realizujeme fotovoltaické elektrárny ve všech velikostech, a to jak elektrárny připojené k síti, tak i projekty mimo síť. Námi navržené solární parky nabízejí vysoce předvídatelné výnosy z elektřiny, přičemž zaměření na regiony s vysokým slunečním zářením a regionální diferenciace našich solárních parků jsou obzvláště výhodné.
Image

Ekonomická výhodnost

Solární energetika poskytuje developerům zajímavou investiční oblast, která je dobře charakterizována, s vhodnou infrastrukturou a přístupem k občanské vybavenosti a v neposlední řade zaručuje stabilní zisk. Solární parky se liší od solárních elektráren instalovaných na budovách svou velikostí a výtěžností.
Velikost solárních elektráren dostupných v rámci solárních parků pro veřejné služby se pohybuje od 10 MW do více než 200 MW. Statistiky ukazují, že každá instalace o výkonu 5 MW může napájet až 1515 domácností.


Řešení na míru investora

SOLAR DESIGN navrhuje a realizuje fotovoltaické elektrárny ve všech velikostech, a to jak elektrárny připojené k síti, tak i projekty mimo síť. Při navrhování našich služeb jsme flexibilní, protože naše projekty a naši zákazníci jsou různorodí. Společně s vámi dokážeme najít řešení na míru pro každou situaci.

 • Striktně dodržujeme smluvní termíny realizace
 • Nabízíme konzistentní služby online i na místě
 • Garantujeme mimořádně vysoké výnosy
 • Pracujeme vždy podle nejnovějších technologických standardů
 • Společně s vámi dokážeme najít řešení na míru pro každou situaci

Solární farmy zabírají velkou plochu, a proto se běžně budují ve venkovských oblastech. Pro získání souhlasu s výstavbou solárních farem je zapotřebí důkladné plánovací řízení. Plánování zahrnuje posouzení vhodnosti místa, příslušných cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a případného dopadu na lokalitu.

Dobře zpracovaná dokumentace, tj. návrh systémů a všechny specifikace tvoří základový kámen pro každou realizaci jakékoliv solární elektrárny. Pro naše klienty připravujeme kompletní projektovou dokumentaci, v které je specifikovaný fotovoltaický systém, výpočty energetické efektivity, detailní plány a nákresy pro bezproblémovou instalaci, informace a technické listy všech použitých komponent FVE.
This image for Image Layouts addon
 
SOLAR DESIGN jeden partner pro všechny služby

Známe každý krok při realizaci solárních projektů. Od počátečního konceptu k funkční fotovoltaické elektrárně je to dlouhá cesta. Naši odborníci vám pomohou dohlížet na váš projekt po celou dobu jeho vývoje. Od A do Z.

Inženýrská činnost a výstavba

Klíčovou součástí naší strategie řízení zakázek je jasné rozdělení a obezřetné řízení rizik. Při realizaci projektu se zabýváme plánováním technických detailů a pořizujeme systémové komponenty, od modulů, montážních konstrukcí až po střídače.
Jakmile jsou všechny komponenty na místě, náš zkušený tým elektrárnu postaví, uvede do provozu a připojí k síti. To zahrnuje komplexní řízení kvality i rozsáhlou dokumentaci na staveništi pro každý krok, aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz.

Přehled našich služeb při realizaci projektů
 • Výstavba na klíč
 • Včasné uvedení do provozu
 • Řízení peněžních toků
 • Řízení smluv
 • Komplexní řízení kvality
 • Plánování technických detailů
 • Zadávání veřejných zakázek a logistika
 • Komplexní dokumentace
 • Řízení rizik
 • Záruky
 • Bankovní způsobilost
Bezpečnost při práci

Naše společnost SOLAR DESIGN je pevně odhodlána chránit zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců v terénu a chránit životní prostředí. Odborné znalosti společnosti SOLAR DESIGN v oblasti stavebnictví jsou patrné přímo na místě.

Naším cílem je poskytovat vysoce kvalitní služby za férovou cenu. Kombinací tvrdé práce, technického know-how, profesionality a transparentnosti se snažíme hledět dál než jen na okamžité požadavky na provoz a údržbu solárních parků, abychom pochopili a zmírnili dlouhodobé problémy, které by mohly ovlivnit jejich výkonnost a hodnotu.
Subvencija
Technická správa a provoz

Pomocí nepřetržitého a podrobného monitorování jsou všechna data o zařízení shromažďována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a vyhodnocována našimi specialisty. Výkonnost zařízení je průběžně monitorována, aby bylo možné identifikovat případné závady nebo zhoršení stavu dříve, než se stanou problémem. Současně pravidelně informujeme naše klienty o technické dostupnosti a výkonnosti jejich zařízení a o všech provedených údržbových pracích nebo odstraňování zásahů.

Údržba

Naši vyškolení a zkušení techničtí odborníci provádějí pravidelné kontroly a plánovanou údržbu podle pokynů výrobce, aby udržovali zařízení a jeho komponenty v bezporuchovém provozu a zajistili vysokou dostupnost.

Vaše investice budou v bezpečných rukou

V oblasti provozu a údržby jsme se specializovali na technickou správu rozsáhlých systémů. Zkušení odborníci na fotovoltaiku zajišťují dlouhodobé zachování hodnoty vašeho fotovoltaického systému.

Kromě klasických služeb provozu a údržby pro fotovoltaické elektrárny nabízíme technické služby s individuálním inženýrským řešením, které zajišťují ochranu výnosů a minimalizaci rizik solárního parku.

Solární park je jedním z nejekologičtějších a nákladově nejefektivnějších způsobů výroby elektřiny. V SOLAR DESIGN se specializujeme na výstavbu pozemních solárních fotovoltaických, ať už za účelem dodávek energie do sítě, nebo pro pokrytí poptávky velkých uživatelů energie.
Strankam prijazno
Identifikace a průzkum

Pro naše klienty vyhledáváme vhodnou zemědělskou půdu nebo půdu s nízkou bonitou pro naše projekty solárních parků, zpracováváme studie proveditelnosti a kontaktujeme vlastníky pozemků.

Vhodná půda

Půda využitá pro výstavbu solárních parků není již určena pro polnohospodářství nicméně poskytuje lepší životní prostředí pro volně žijící živočichy a rostliny. Pozemky kolem solárních panelů jsou zpravidla zatravněné plochy, které lze udržovat pomocí živých plotů. Alternativně je možné také spásání zvířaty mezi řadami instalovaných panelů a v půdě pod panely.

Nezanechávat stopy

Když je čas vyřadit solární parky z provozu, uplatňujeme zásadu "nezanechávat stopy". Místo může být buď vráceno na zemědělskou půdu s nízkou bonitou, nebo může být i nadále rozmanitým domovem pro volně žijící živočichy. Půda ponechaná přírodě může mít časem vyšší hodnotu, protože půda mohla odpočívat a obnovovat se.

Ekologie a solární park

Prostřednictvím ekologických iniciativ, jako je výsev divokých květin a budování hmyzích hotelů v blízkosti panelů, se solární parky mohou stát útočištěm pro přírodu. Ve skutečnosti se dá dosáhnout v solárních parcích biologické rozmanitosti. Jsme hrdí na to, že se můžeme podílet na ekologických ambicích a zároveň přinášet hodnotu investorům, se kterými spolupracujeme.

Příbuzné projekty